Specialista, který Vám profesionálně

vyřeší problém s poškozeným sklem.

Oprava autoskel


Jde o technologii, která zabraňuje rozšiřování prasklin na vnější vrstvě čelního skla, dotěsňování prostoru vzniklého mezi vrchní vrstvou autoskla a bezpečnostní folií po úderu kamenem a zacelování odštípnutých vrstev na čelním skle vzniklých stejným způsobem. Postup opravy sestává ze zaleštění poškozeného místa odsátí nečistot vesměs vtlačených do poškozené části stěračem vstříknutí pryskyřice pomocí tlakového aplikátoru do místa poškození, vytvrzení UV lampou a očištění míst mimo rozsah poškození od přebytečné pryskyřice.

Tato technologie může za určitých okolností nahradit výměnu čelního autoskla. Je však omezena „Výhledem řidiče“. Nevýhodou této technologie je to, že opravované místo vykazuje odlišné optické vlastnosti než samotné sklo. Za deště a při přímém oslnění v okolním tmavém prostředí je lom světla ve skle jiný než v opravovaném místě. Není proto možné tuto opravu provádět ve „Výhledu řidiče“. Pod tímto výrazem si většina klientů představí místo před očima řidiče. Výklad Ministerstva dopravy je naprosto odlišný. Za prostor určený k výhledu řidiče je považováno vše na čelním skle přes co při cyklu stírání deště z čelního skla přejde část všech stěračů dosedající na povrch čelního skla. V tomto prostoru lze čelní skla zcelovat ale pouze bez osvědčení k takové činnosti a výhradně na odpovědnost objednatele. Oprava v tomto prostoru není určená pro odstranění závad zjištěných např.na STK, při přihlašování vozidla dovezeného ze zahraničí apod. Ostatních místech je tato oprava přípustná s osvědčením o schopnosti provozu vozidla na komunikacích v ČR nebo v zemích Evropské unie.

Z praxe je známo že s drobně poškozeným čelním sklem jezdí spousta vozidel. Dle zákona 56/2001 je za závadu činící vozidlo nezpůsobilé provozu poškození čelního skla ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm. Toto ale i drobnější poškození vede obvykle vlivem namáhání skla krutem karoserie na nerovnostech nebo střídáním teplot k jeho následnému prasknutí, které pokud není včas opraveno, se obvykle stává pojistnou událostí s nutnou výměnou skla. Z tohoto pohledu by vhodný motivační tlak nebo podpora propagace této možnosti na pojištěnce mohl přinést možná i značné úspory nákladů spojených s výměnami čelních skel. Na opravu je možné použít produkt nazvaný Glass Repair. Cenu opravy je obtížné stanovit paušálně. Závisí na typu a velikosti poškození, jeho časovém znečištění, kvalitě skla z výroby a jeho časové degradaci ÚV zářením = časová náročnost opravy. Cena se odvíjí od ceny materiálu spotřebovaného pro danou opravu. Obvykle je efektivní opravovat sklo dle rozsahu poškození do celkových nákladů nepřevyšujících 25 % ceny nového skla a nákladů na jeho výměnu (vyřezání, materiál, práce). V praxi od 500 Kč do několika tisíc.
 
AUTOSKLO EURO GLASS
Dobronická 694/2
Praha 4 - Libuš
Telefon: 608 311 709

Email: autosklo@autosklenar.cz
Mapa: mapa