Specialista, který Vám profesionálně

vyřeší problém s poškozeným sklem.

Poradenství při výměně autoskla

Výměnu autoskla je možné obecně rozdělit do dvou kategorií na autoskla zasazená do gumy a autoskla lepená. Oba typy výměny čelního skla jsou technologicky naprosto odlišné.

1. Autoskla do gumy

První fází je odstrojení automobilu tak, aby byl umožněn přístup do rozteče mezi autosklo a přiléhající karoserii po celém obvodu autoskla. Druhou fází je demontáž autoskla. V případě autoskla do gumy jde o proces, při kterém je třeba uvolnit část těsnící gumy přesahující přes zapertlovaný okraj určený k fixaci autoskla. Tato činnost se provádí vždy z interiéru vozidla. Současně je třeba vyvíjet celoplošný tlak na měněné autosklo a to opět z interiéru vozidla. Po odstranění poškozeného autoskla je třeba zapertlolovanou část očistit od nečistot a rzí tak, aby rozteče mezi nově montovaným autosklem a pertlem byly po celém obvodu autoskla stejné. Třetí fází je instalace gumy po obvodu autoskla do drážky v gumě k tomu určené. Čtvrtou fází je instalace provazu za pomoci přípravku do drážky v gumě číslo dvě, která je určená k usazení v pertlované části karoserie. Takto připravené autosklo včetně gumy a provazu namažeme v místě kde budeme gumu přetahovat za pomoci provazu za okraj pertlu olejem s velkou řídkostí a schopností později se absorbovat do pórů v gumě. Poslední fází je přiložení takto připraveného autoskla na karoserii a za mírného tlaku na autosklo z venku vytahování provazu do interiéru vozu tak aby guma byla přetahována přes pertl. Tlak vně z vozu je třeba vyvíjet vždy v místě kde je vytahován provaz z drážky gumy. V případě, že autosklo není usazeno v gumě tak, aby mezi gumou a karoserií nebyl volný prostor, vytěsníme je rázovým tlakem.

2. Autoskla lepená

První fází je opět odstrojení vozidla a to včetně začišťovacích lišt. Druhou fází je přiložení čtyřhranné ocelové struny mezi karoserii a autosklo tak, aby se struna vždy opírala o fixátor autoskla a nikdy o karoserii. Strunu přikládáme v místě, kde svírá fixátor pod autosklem nejostřejší úhel. Následným pohybem zprava do leva a opačně dojde k proříznutí vrstvy fixátoru. Pak je struna protažena do interiéru vozidla. Stejným pohybem dojde k odříznutí zbytku fixátoru a autosklo je demontováno. Za pomoci autosklenářských dlát dojde k odstranění zbytků fixátoru z karoserie. Za použití aktivátoru a primeru dojde k ošetření ploch určených k lepení. Třetí fází je nanesení fixátoru pomocí vytlačovací pistole na některou z ošetřených ploch. Nanášet je možné na ošetřenou plochu karoserie nebo autoskla. Obě možnosti mají své výhody i úskalí. Poslední fází je přiložení autoskla na karoserii tak, aby fixátor v celém svém obvodu dosedal současně na obě ošetřené plochy. Pak je třeba za užití mírného tlaku vmáčknout autosklo do fixátoru tak, aby rozteče mezi autosklem a karoserií vykazovaly stejné hodnoty jako před opravou. Demontáž autoskla je možné provést také pomocí vibračního nože. Ten se ale nedá použít na všechny druhy karoserií. Nedílnou součástí montáže lepeného autoskla jsou začišťovací lišty ostrých hran vozidla. Zde nelze postup zobecnit, některé lišty se montují až po výměně autoskla, některé na autosklo před jeho vsazením. Pak už zbývá pouze čekat, než proběhne chemická reakce, při které fixátor vytvrdne a změní se v pružnou pryž. To trvá cca 3 hodiny. Výměna lepeného autoskla tedy zabere přibližně 4 hodiny, u autoskel montovaných do gumy jsou to zhruba 2 hodiny. Časy jsou kalkulovány při ideálních podmínkách a na provedení jedné zakázky. V zimních měsících se prodlužují o dobu, která je třeba na zahřátí odstrojovaných částí. Na dobu opravy má samozřejmě také vliv pořadí sjednané zakázky.

Nonstop servis

Využijte naší NON-STOP LINKU, která je pro Vás připravena 24 hodin denně na telefonu +420 608 311 709.

Odvoz či zapůjčení automobilu

Při rozsáhlejších výměnách čelních skel Vám zajistíme odvoz z naší provozovny (Praha 4), nebo zajistíme zapůjčení vozu. Spolupracujeme s externí firmou, která Vám v případě hrazení pojišťovnou přistaví náhradní vozidlo (nadstandardní pojištění).
AUTOSKLO EURO GLASS
Dobronická 694/2
Praha 4 - Libuš
Telefon: 608 311 709

Email: autosklo@autosklenar.cz
Mapa: mapa