Poradenství

Pokud máte připojištěné čelní sklo, nebo Vám škodu na čelním skle způsobil jiný účastník silničního provozu, nemusíte ztrácet Váš čas, všechny formality s pojišťovnami vyřídíme za Vás a čelní sklo Vám vyměníme bezplatně.

1. K bezplatné výměně čelního skla z připojištění čelního skla jsou nutné kopie těchto dokladů:

• Kopie smlouvy o připojištění skla
• Kopie velkého technického průkazu
• Kopie řidičského průkazu
• V případě leasingu devinkulaci (uvolnění pojistného plnění), nebo leasingovou smlouvu
• U firemních vozů razítko
• Plná moc k vyřízení pojistné události

2. K bezplatné výměně skla z povinného ručení jiného účastníka silničního provozu jsou nutné kopie těchto dokladů:

Viník:
• Kopie dokladu o povinném ručení
• Kopie velkého technického průkazu
• Kopie řidičského průkazu
• U firemních vozů razítko

Poškozený:
• Kopie velkého technického průkazu
• Kopie řidičského průkazu
• V případě leasingu devinkulaci, nebo leasingovou smlouvu
• U firemních vozů razítko
• Plná moc k vyřízení pojistné události